Решение № 60/15.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение №6, с площ от 84 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 59/15.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение №5, с площ от 50 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 57/15.05.2024г. за резултати от търг за наем на складов обект с площ от 135 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 56/15.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение №4, с площ от 84 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 55/15.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение №2, с площ от 110 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 54/15.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение №11, с площ от 90 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 53/09.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение с площ от 50 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 52/09.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение с площ от 86 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 51/09.05.2024г. за резултати от търг за наем на поднавесно пространство с площ от 160 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 50/09.05.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение с площ 90 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.