Решение № 21/28.03.2023г. на ИД за резултати конкурс за избор на изпълнител за охранителни услуги

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Протоколни решения от 18.03.2023г. на Одитен комитет за класиране в конкурс за незвисим одитор за 2023г.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Протоколни решения от 10.03.2023г. на Одитен комитет за допускане в конкурс за независим одитор за 2023г.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 20/14.03.2023г. за търг да наем на скрадово помещение № 2а с площ 110 кв.м. в сграда Капитално строителство

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 16/28.02.2023г. на ИД за резултати конкурс за наем на склад - обединени помещения № 2 и № 3 в УПП

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 15/ 28.02.2023г. на ИД за резултати търг за наем на складово помещение № 4

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 14/28.02.2023г. на ИД за резултати търг за наем на складово помещение № 3

Моля, изтеглете прикачения файл.

РЕШЕНИЕ № 13 от 14.02.2023 на ИД за търг за наем терен за зарядни до хотел Явор Палас

Моля, изтеглете прикачените файловете.

РЕШЕНИЕ № 12 от 14.02.2023 на ИД за търг за наем терен за зарядни до хотел Кавказ

Моля, изтеглете прикачените файловете.

РЕШЕНИЕ № 11 от 14.02.2023 на ИД за търг за наем терен за зарядни до хотел Байкал

Моля, изтеглете прикачените файловете.