Решение № 67/22.07.2022г. на ИД за резултати от конкурс за наем на терен 1211 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Допълнително решение № 63/ 24.06.2022г. на ИД за корекция на т.3 по Решение № 62/ 10.06.2022г. за резултати конкурс за наем

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 62/10.06.2022г. на ИД за резултати конкурс за наем на склад с метален покрив, с площ 234 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протоколни решения от 03.06.2022г., 14ч. на Одитен комитет за класиране в конкурс за независим одитор за 2022г.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протоколни решения от 03.06.2022г., 10ч. на Одитен комитет за допускане в конкурс за независим одитор за 2022г

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 61/27.05.2022г. на ИД за резултати конкурс за наем на складово помещение № 4, с площ 47 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 60/27.05.2022г. на ИД за резултати конкурс за наем на метална клетка № 3, с площ 36 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 59/27.05.2022г. на ИД за резултати търг за наем на 2 позиции за пилони на Централна алея

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 58/27.05.2022г. на ИД за резултати търг за наем на съоръжения за 5 броя рекламни табели

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 57/27.05.2022г. на ИД за резултати търг за наем 2 позиции за пилони №71 и №74;

Моля, изтеглете прикачения файл.