Съобщение

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

СЪОБЩАВА,

Че през периода от 23 декември 2019г. до 05 януари 2020г. Администрацията на дружеството няма да работи.

Телефони на разположение за неотложни случаи:

0887 69 18 81 – технически сътрудник;

0879 93 00 50 – главен счетоводител;

0879 63 98 56 – директор „Правно обслужване и връзки с инвеститорите“

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“АД

Уведомление

logo

,,Слънчев бряг‘’АД уведомява ,че от 15.10.2013г. ще се преустановяви подаването на

 

промишлена вода и ще се изключи алейното осветление в Слънчев бряг-изток .