Решение № 9/08.02.2023г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 4, площ 140 кв.м. в сграда 51500.506.305.1 - Капитално

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 8/08.02.2023г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 3, площ 115 кв.м. в сграда 51500.506.305.1 - Капитално

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 7/16.01.2023г. на ИД за резултати от търг за наем на паркинг Оазис

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 6 от 11.01.2023г. на ИД за резултати търг за наем на 19 броя позиции за РИЕ - билбордове и/или терени

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 5 от 11.01.2023г. на ИД за резултати от конкурс за наем на складово помещение № 7 с площ 101,33 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 4 от 11.01.2023г. на ИД за резултати конкурс за наем за полумасивна сграда 51500.506.164.4 със ЗП 150 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 3 от 11.01.2023г. на ИД за резултати търг за наем на терен 4500 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 2 от 11.01.2023г. на ИД за резултати от конкурс за избор на застраховател на имущество

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 1/05.01.2023г. на ИД за резултати от електронен търг за продажба на терен от 225 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 90/23.12.2022г. на ИД за търг за наем на тераса Палма с покривна конструкция с площ 359 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.