Решение № 13/28.01.2022г. на ИД за резултати търг за наем на помещение с площ 248 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 12/28.01.2022г. на ИД за резултати търг за наем на част от съоръжение, 4 кв.м. за реклама

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 11/28.01.2022г. на ИД за резултати търг за наем на помещение № 14, с площ 8,10 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 84/28.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на помещение № 15, с площ 15,20 кв.м. в административната сграда

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 5/05.01.2022г. на ИД за търг за наем на склад с метален покрив 234 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №4/05.01.2022г. на ИД за търг за наем на терен 30 кв.м. за павилиони

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 3/04.01.2022г. на ИД за търг за наем на помещение 248 кв.м. за склад

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 2/04.01.2022г. на ИД за търг за наем на част от съоръжение за рекламна площ 4 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 1/04.01.2022г. на ИД за търг за наем на помещение №14 с площ 8,10 кв.м. за офис

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 239/14.12.2021г. на ИД за резултати конкурс застраховка имущество

Моля, изтеглете прикачения файл.