Решение № 27/22.02.2022г. на ИД за търг за наем на позиции за РИЕ в к.к.Слънчев бряг - изток, пакет № 6

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 26/22.02.2022г. на ИД за конкурс за наем на склад № 9, с площ 76 кв. в к.к.Слънчев бряг - запад

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 25/22.02.2022г. на ИД за търг за наем на паркинг "Фрегата 3" в к.к.Слънчев бряг - изток, с площ 496 кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 24/22.02.2022г. на ИД за търг за наем на част от апартамент - 61 кв. в гр.Бургас

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 23/21.02.2022г. на ИД за конкурс за избор на изпълнител за охранителна дейност

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 22/18.02.2022г. на ИД за резултати търг за наем на терен 31 кв.м. в ПИ 51500.505.39

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 21/17.02.2022г. на ИД за резултати от търг за наем за позиции РИЕ

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 20/08.02.2022г. на ИД за поправка на Решение № 13/28.01.2022г

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 19/31.01.2022г. за резултати търг за наем за част от СО - апартамент в гр.Бургас

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 16/28.01.2022г. на ИД за резултати търг за наем на помещение № 2а, с площ 110 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.