Решение №22/16.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение с площ 86 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №21/16.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение с площ 50 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №20/16.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение с площ 90 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №19/15.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на поднавесно пространство с площ 160 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №18/11.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на помещение №16, с площ 14,2 кв.м.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №17/10.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение №1,с площ 225кв.м.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №16/10.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение №1,с площ 352кв.м.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №15/09.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на 20бр. РИЕ-преместваеми афишни колони.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №14/09.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складов обект с идентификатор 51500.506.530.6 /бивша оранжерия/ с площ 816 кв.м.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №13/09.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на съоръжение ,,Централен мостик''.

Моля, изтеглете прикачените файловете.