Решение № 38/26.06.2023г. на ИД за резултати търг за наем на 36 кв.м. от покривно пространство

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 37/18.05.2023г. на ИД за резултати търг за наем на 2 пилона

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 36/15.05.2023г. на ИД за резултати от електронен търг за продажба на 1115 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 35/15.05.2023г. на ИД за резултати електронен търг за продажба на терен 67 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 33/02.05.2023г. на ИД за търг за наем на 36 кв.м. от покрива на административната сграда

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 32/02.05.2023г. на ИД за търг за наем на част от 2 бр. стълбове за улично осветление за телекомуникационни съоръжения

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 31/02.05.2023г. на ИД за търг за наем на терен 30 кв.м. за 5 бр. павилиони до х-л Поморие

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 30/02.05.2023г. на ИД за търг за наем на 2 позиции за РИЕ - пилони

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 29/02.05.2023г. на ИД за конкурс за наем на складово помещение № 7, с площ 101 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 28/02.05.2023г. на ИД за търг за наем на ресторант и тераса Палма

Моля, изтеглете прикачения файл.