Решение №45/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 5, с площ 185 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №44/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 8, с площ 12 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №43/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 6, с площ 252 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №42/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 6, с площ 84 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №41/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 5, с площ 50 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №40/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на паркинг ,,Фрегата-2'', с площ 279 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №39/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складов обект с площ 135 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №38/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 4, с площ от 84 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №37/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 2, с площ от 110 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №36/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 11, с площ от 90 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.