Решение № 1/05.01.2023г. на ИД за резултати от електронен търг за продажба на терен от 225 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 78 от 19.12.2022г. на ИД за конкурс за избор на застраховател на имущество на дружеството

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 77/21.11.2022г. на ИД за откриване на електронен търг за продажба на терен 225 кв.м. на електронната платформа

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 76/02.11.2022г. на ИД за резултати конкурс за наем на складово помещение с площ 91,70 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 75/ 01.11.2022г. на Изпълнителния директор за резултати от търг за наем на постройка 30 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 67/22.07.2022г. на ИД за резултати от конкурс за наем на терен 1211 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Допълнително решение № 63/ 24.06.2022г. на ИД за корекция на т.3 по Решение № 62/ 10.06.2022г. за резултати конкурс за наем

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 62/10.06.2022г. на ИД за резултати конкурс за наем на склад с метален покрив, с площ 234 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протоколни решения от 03.06.2022г., 14ч. на Одитен комитет за класиране в конкурс за независим одитор за 2022г.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протоколни решения от 03.06.2022г., 10ч. на Одитен комитет за допускане в конкурс за независим одитор за 2022г

Моля, изтеглете прикачения файл.