Решение № 59/27.05.2022г. на ИД за резултати търг за наем на 2 позиции за пилони на Централна алея

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 58/27.05.2022г. на ИД за резултати търг за наем на съоръжения за 5 броя рекламни табели

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 57/27.05.2022г. на ИД за резултати търг за наем 2 позиции за пилони №71 и №74;

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 56/26.05.2022г. на ИД за резултати търг за наем терен 36 кв.м. за съоръжение "Базова станция"

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 55/10.05.2022г. на ИД за корекция на допусната ЯФГ в Решение № 53/09.05.2022г.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 54/10.05.2022г. на ИД за корекция на допусната явна фактическа грешка в Решение за търг № 52/09.05.2022г

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 46/04.05.2022г. на ИД за резултати търг за наем на 14 броя стълбове за улично осветление за указателни табели

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 45/04.05.2022г. на ИД за резултати търг за наем на терен 30 кв.м. от ПИ 51500.505.1007

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 41/15.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на паркинг "Фрегата 3"

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Допълнително Решение № 37/31.03.2022г. на ИД за начина на плащане по търг за наем РИЕ - пакет № 9

Моля, изтеглете прикачените файловете.