Решение № 166/ 10.06.21г. на ИД за резултати конкурс за наем на складово помещение №5, ЗП 185 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 164/07.06.21г. за резултати конкурс наем складово помещение № 4, ЗП 45 кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 163/07.06.21г. за резултати конкурс наем складово помещение № 8, ЗП 12 кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 162/07.06.21г. за резултати конкурс наем складово помещение - обединени склад 2 и 3, с площ 344 кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 161/07.06.21г. за резултати конкурс наемскладово помещение № 5, ЗП 36кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 160/07.06.21г. за резултати конкурс наем складово помещение № 7, ЗП 354 кв

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 159/07.06.21г. за резултати конкурс наем складово помещение № 2, ЗП 110кв

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 158/07.06.21 за резултати конкурс наем складово помещение № 6, ЗП 84 кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 157/07.06.21г. за резултати конкурс наем складово помещение № 11, ЗП 90 квл

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 156/07.06.21г. за резултати конкурс наем складово помещение № 4, ЗП 84кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.