Решение № 233/03.12.2021г. на ИД за резултати търг за наем на РИЕ - билбордове пакет № 13

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 231/03.12.2021г. на ИД за резултати търг за наем на РИЕ - билбордове пакет № 12

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 234/03.12.2021г. на ИД за резултати търг за наем на РИЕ - билбордове пкет № 14

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 232/03.12.2021г. на ИД за резултати търг за продажба светофар

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 230/03.12.2021г. на ИД за резултати търг за наем паркинг Магура

Моля, изтеглете прикачения файл.

РЕШЕНИЕ 229/01.12.2021 ЗА РЕЗУЛТАТИ ТЪРГ ЗА НАЕМ НА ПАРКИНГ 220 КВ.М

Моля, изтеглете прикачения файл.

РЕШЕНИЕ НОМEР 227/01.12.2021 ЗА РЕЗУЛТАТИ ТЪРГ ПАРКИНГ "АРДА ФОТОВОЛТАИК"

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 226/22.11.2021г. на ИД на ,,Слънчев бряг''АД за конкурс за избор на застрaховател

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 211/15.11.21г. на ИД за търг за наем на терен за паркинг Магура 775 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 210/15.11.21г. на ИД за търг за продажба на светофари

Моля, изтеглете прикачения файл.