Съобщение за цената на вода за напояване/промишлена вода през 2024г.

„Слънчев бряг“ АД уведомява всички потребители, че цената на кубичен метър промишлена вода за сезон лято 2024 г., е в размер 2,40 лв./куб.м с включен ДДС.

ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

Моля, изтеглете прикачения файл.

Уведомление до "Зора ленд" ЕООД Кристиян Комитов за премахване на незаконен преместваем обект

Моля, изтеглете прикачения файл.

Съобщение за цената на вода за напояване/ промишлена вода през 2022г

Моля, изтеглете прикачения файл.

Уведомление за свикване на извънредно ОСА на 09.03.2022г.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Раздаване на дивидент на акционерите на дружеството

Въпреки кризата в туристическия сектор, причинена от пандемията от COVID-19, „Слънчев бряг“ АД отчете 386 000 лв. печалба за 2020 г. Това се дължи основно на целенасочените усилия на ръководството на дружеството, което в последните 10 години усилено работи в посока за излизане от усложненотофинансово състояние.

От 2010 г. до 2020 г. загубите са намалени с 8 000 000 лв.

Във връзка с взетото решение по точка 8 от Дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 19.06.2021г. за раздаване на дивидент на акционерите на дружеството, Ви уведомяваме, че цената на един брой акция е 0,20 лева.

Същата е оповестена на сайта на дружеството в раздел Годишен финансов отчет за 2020 г.

Съгласно Разпореждане №1 на Министерски съвет, дружествата с държавно участие в капитала, следва да разпределят дивидент в размер на 50 на сто от печалбата и поради тази причина цената на дивидента за един брой акция е 0,10 лева.

Пример:

14 броя акции X 0,10 лв. = 1.40 лв.

Всеки акционер може да получи своя дивидент във всеки клон и/или офис на Юробанк България АД.

Уведомление за проведено РОСА и за разпределяне на дивидент

Моля, изтеглете прикачения файл.

СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 01.05.2021, се ограничава достъпът на превозни средства (ППС), до крайбрежната алея, на к.к.Слънчев бряг

Предизвестие за прекратяване на договор за извършване на превози с автовлакчета

Моля, изтеглете прикачените файловете.

ЕТ - Венто №2

Моля, изтеглете прикачения файл

Още статии ...

  1. ЕТ -Венто