СЪОБЩЕНИЕ

Считано от 01.05.2021, се ограничава достъпът на превозни средства (ППС), до крайбрежната алея, на к.к.Слънчев бряг

Предизвестие за прекратяване на договор за извършване на превози с автовлакчета

Моля, изтеглете прикачените файловете.

ЕТ - Венто №2

Моля, изтеглете прикачения файл

ЕТ -Венто

Моля, изтеглете прикачения файл