Отчети 2022

Годишен финансов отчет 2022

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2022

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2022

Моля, изтеглете прикачения файл.

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2022

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2022

Моля, изтеглете прикачения файл.