Решение 48 за резултатите от проведен търг за отдаване под наем на терен

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 47: За резултати от проведен търг за отдаване под наем на терен от 300кв.м. и будка 9 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 46/30.08.2023г. на ИД за откриване на публичен търг за отдаване под наем на терен 300кв.м. и будка от 9кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 45/02.08.2023г. за резултати търг за наем на 21 броя РИЕ - билбордове

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 44/31.07.2023г. на ИД за търг за наем на терен 122 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 43/31.07.2023г. на ИД за резултати търг за наем на терен 471 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 39/26.06.2023г. на ИД за резултати търг за наем на 2 стълба за улично осветление за монтиране на оборудване

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 38/26.06.2023г. на ИД за резултати търг за наем на 36 кв.м. от покривно пространство

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 37/18.05.2023г. на ИД за резултати търг за наем на 2 пилона

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 36/15.05.2023г. на ИД за резултати от електронен търг за продажба на 1115 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.