Решение № 14/28.02.2023г. на ИД за резултати търг за наем на складово помещение № 3

Моля, изтеглете прикачения файл.

РЕШЕНИЕ № 13 от 14.02.2023 на ИД за търг за наем терен за зарядни до хотел Явор Палас

Моля, изтеглете прикачените файловете.

РЕШЕНИЕ № 12 от 14.02.2023 на ИД за търг за наем терен за зарядни до хотел Кавказ

Моля, изтеглете прикачените файловете.

РЕШЕНИЕ № 11 от 14.02.2023 на ИД за търг за наем терен за зарядни до хотел Байкал

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 7/16.01.2023г. на ИД за резултати от търг за наем на паркинг Оазис

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 6 от 11.01.2023г. на ИД за резултати търг за наем на 19 броя позиции за РИЕ - билбордове и/или терени

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 5 от 11.01.2023г. на ИД за резултати от конкурс за наем на складово помещение № 7 с площ 101,33 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 4 от 11.01.2023г. на ИД за резултати конкурс за наем за полумасивна сграда 51500.506.164.4 със ЗП 150 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 3 от 11.01.2023г. на ИД за резултати търг за наем на терен 4500 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 2 от 11.01.2023г. на ИД за резултати от конкурс за избор на застраховател на имущество

Моля, изтеглете прикачения файл.