Решение №34/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на метални клетки №1 и № 2 с обща площ 72 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №33/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 3 , с площ от 240 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №32/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 7, с площ от 354 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №31/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на 1 брой позиция/ терен за разполагане на РИЕ- билборд на Централна алея.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №30/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 8, с площ от 70 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №29/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на 17 бр. позиции/терени за разполагане на РИЕ- билбордове.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №28/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на открито пространство на банкомат /АТМ-устройство/ с площ 1,60кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 27/26.04.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение №1, с площ от 225 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.