Отчети 2019

Годишен финансов отчет 2019

Моля, изтеглете прикачените файловете.

 

Уведомление за отлагане оповестяване ГФО за 2019г

Моля, изтеглете прикачения файл.

Тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2019

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2019

logo

Моля, изтеглете прикачените файловете.


Тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2019

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2019

Моля, изтеглете прикачените файловете.