Заявления 2022

ОПИС ЗАЯВЛЕНИЯ

Образец № 1 - за стикери зареждане от доставчици;
Образец № 2 - за стикери зареждане на Крайбрежна алея;
Образец № 3 – такси инфраструктура;
Образец № 4 – такси местостоянка;
Образец № 5 – автобуси за туристи;
Образец № 6 – ползване Синя зона туроператори/турагенти;
Образец № 7 - инфраструктура и местостоянки файтони
Образец № 8 - абонамент паркоместа;
Образец № 9 - инфраструктура триколки, велосипеди, АТВ, голф колички;
Образец № 10 - местостоянки триколки, велосипеди, АТВ, голф колички;
Образец № 11 – реклама с МПС
Образец № 12 - за тротоарно право – маси, щендери и др.;
Образец № 13 – за обиколен тур;
Образец № 14 - за краткосрочни музикални и др. прояви;
Образец № 15 - за сезонно ползване за забавни, музикални и др. прояви;
Образец № 16 – за атракциони на Централна и Крайбрежна алея;
Образец № 17 - за атракциони на вътрешни алеи и просстранства;
Образец № 18 - за прибираеми РИЕ – табели;
Образец № 19 - за художествена и приложна дейност;
Образец № 20 – за фотографска дейност;
Образец № 21 - за продажба промишлени стоки, аксесоари и др.;
Образец № 22 – за разполагане витрини и фризери за сладолед;
Образец № 23 – за заснемане, фирмени мероприятия, събития и др.;
Образец № 24 – за сезонно ползавне за рекламно-промоуторска дейност;
Образец № 25 – за краткотрайна рекламно-промоуторска дейност – флаери и др.;
Образец № 26 - за краткотрайна рекламно-промоуторска дейност с маса;
Образец № 27 – за разполагане на мобилни търговски обекти;


„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Attachments:
Download this file (1 Zaregdane Targ Ob.doc)01 -зареждане на търговски обекти[ ]53 kB
Download this file (10 Trikolki mestostoyanki.doc)10 - местостоянка (база) за ППС - велорикши (велосипеди), триколки (тротинетки),[ ]53 kB
Download this file (11Reklama MPS zvuk.doc)11 - извършване на реклама, чрез използване на МПС/ ППС със звуков сигнал[ ]50 kB
Download this file (12 Trotoarno.doc)12 - разполагане на маси и столове за консумация на открито/щендери, витрини и д[ ]55 kB
Download this file (13 Obikolen  tur.doc)13 - провеждане на мероприятие \[ ]54 kB
Download this file (14 Muzicalni i szena.doc)14 - краткосрочно ползване на открити площи за провеждане на музикални, танцувал[ ]56 kB
Download this file (15 Zabavni musik sezon.doc)15 - ежедневно ползване на открити площи за провеждане на забавни, музикални, та[ ]89 kB
Download this file (16 Atrakzii sport Zentralna i Kraybregna alea.doc)16 - разполагане на несвързани с терена съоръжения за детски забавни игри, атрак[ ]62 kB
Download this file (17 Atrakzi sport vatrechni alei.doc)17 - разполагане на несвързани с терена съоръжения за детски забавни игри, атрак[ ]60 kB
Download this file (18 Pribiraemi RIE.doc)18 - ЗАЯВЛЕНИЕ за рекламно-информационна дейност [ ]51 kB
Download this file (19 Hudognizi prilognizi.doc)19 - художествена и приложна дейност [ ]59 kB
Download this file (2 Zaregdane Targ Ob Kraybregna.doc)02 - право за достъп и ползване на Крайбрежна алея[ ]52 kB
Download this file (20 Fotografi.doc)20 - фотографска дейност [ ]59 kB
Download this file (21 Promichl stoki.doc)21 - разполагане на съоръжения за търговия с промишлени стоки, аксесоари и др[ ]61 kB
Download this file (22 Sladoled.doc)22 - разполагане на витрини и фризери за сладолед [ ]60 kB
Download this file (23 Fifmeni prezent zasnemane i dr.doc)23 - заснемане на филмови продукции, клипове, реклами, провеждане на фирмени [ ]68 kB
Download this file (24 Reklamno proumotor sezon.doc)24 - предоставяне на право за ползване на открити площи за рекламно-промоутърска[ ]59 kB
Download this file (25 Reklamno proumotor flaeri i dr – Копие.doc)25 - Площи за краткотрайна рекламно-промоутърска дейност [ ]57 kB
Download this file (26 Reklamno proumotor s masa za flaeri i dr.doc)26 - за краткотрайна рекламно-промоутърска дейност [ ]58 kB
Download this file (27 Mobilni targ obekti.doc)27 - Разполагане на мобилни търговски обекти [ ]54 kB
Download this file (3 Taxi infrastruktura.doc)03 - таксиметров превоз на пътници[ ]51 kB
Download this file (4 Taxi mestostoyanka.doc)04 - местостоянка за такси[ ]52 kB
Download this file (5 Avtobusi.doc)05 - туроператорска дейност автобуси[ ]52 kB
Download this file (6 Turoperatori Sinya zona.doc)06 - туроператорска или турагентска дейност - за автомобили[ ]54 kB
Download this file (7 Faytoni infrastr i mestost.doc)07 - превоз на пътници с файтони [ ]48 kB
Download this file (8 Parkomesta abonament 2022.doc)08 - паркоместа в обособени зони за паркиране [ ]48 kB
Download this file (9 Trikolki velo infrastr.doc)09 - рентиерска търговска дейност за велорикши, АТВ, мотори и голф колички /[ ]52 kB