Решение № 27/24.04.2023г. на ИД за резултати търг с явно наддаване за 5 броя позици за РИЕ - пакет № 8

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 26/ 24.04.2023г. на ИД за резултати търг с явно наддаване за 5 броя позиции за РИЕ - пакет № 6

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 25/19.04.2023г. на ИД за резултати търг за наем на терен 15 кв.м. за преместваем обект - тото пункт

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 24/31.03.2023г. на ИД за търг за наем на 5 позиции за РИЕ билбордове - пакет № 8

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 23/31.03.2023г. на ИД за търг за наем на 5 позиции за РИЕ билбордове - пакет №6

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 22/30.03.2023г. на ИД за търг за наем на терен 15 кв.м. за преместваем обект тото

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 21/28.03.2023г. на ИД за резултати конкурс за избор на изпълнител за охранителни услуги

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Протоколни решения от 18.03.2023г. на Одитен комитет за класиране в конкурс за незвисим одитор за 2023г.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Протоколни решения от 10.03.2023г. на Одитен комитет за допускане в конкурс за независим одитор за 2023г.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 19/10.03.2023г. на ИД за електронен търг за продажба на терен 67 кв.м. от ПИ 51500.505.323

Моля, изтеглете прикачените файловете.