Решение №40/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на паркинг ,,Фрегата-2'', с площ 279 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №39/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складов обект с площ 135 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №38/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 4, с площ от 84 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №37/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 2, с площ от 110 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №36/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 11, с площ от 90 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №35/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 4, с площ от 45 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №34/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на метални клетки №1 и № 2 с обща площ 72 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №33/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 3 , с площ от 240 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №32/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 7, с площ от 354 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №31/29.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на 1 брой позиция/ терен за разполагане на РИЕ- билборд на Централна алея.

Моля, изтеглете прикачения файл.