Решение № 53/09.05.22г. на ИД за търг за наем на 2 терена за пилони № 73 и № 74

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 52/09.05.22г. на ИД за търг за наем на 2 терена за пилони № 71 и № 72

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 51/09.05.22г. на ИД за търг за наем на 2 терена за пилони

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 50/09.05.22г. на ИД за търг за наем на 5броя стълбове за улично осветление за рекламни табели

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 49/09.05.22г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 4, с площ 47 кв.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 48/09.05.22г. на ИД за търг за наем на склад метална клетка 3, с площ 36 кв.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 47/09.05.22г. на ИД за търг за наем на терен 36 кв.м. за съоръжение базова станция

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 42/18.04.2022г. за търг за наем на терен с площ 30 кв.м. в ПИ 51500.505.1007 за разполагане на преместваеми обекти 2 модула

Моля, изтеглете прикачените файловете.