Решениие № 206/12.11.21г. на ИД за резултати търг помещения № 24 и № 25 в админисративната сграда

Моля, изтеглете прикачения файл.

Рeшение № 202 от 05.10.2021г. на ИД за резултати конкурс за наем на склад със ЗП 91,7 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 197/19.08.21г. за резултати търг за наем на складово помещение № 3 с площ 115 кв.м. в сграда Капитално строителство

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 196/19.08.21г. за резултати търг за наем на терен за позиция светещ билборд в ПИ 51500.505.1038

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 195/19.08.1г. за резултати конкурс наем сграда ЗП 132 кв.м. в УПП

Моля, изтеглете прикачения файл.

№ 181/20.07.21г. на ИД за резултати конкурс за наем на складово помещение № 7, ЗП 185 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 176/23.06.2021г. на ИД за резултати търг за наем на част от апартамент в гр.Бургас, ЗП 33,50 кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 174/23.06.2021г. на ИД за резултати търг за наем на апартамент в гр.Бургас, ЗП 110,74 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 170/14.06.21г. на ИД за резултати търг за наем на част от апартамент в гр.Бургас, к-с "Изгрев", бл.9, вх.6, ет.5, ляв, с площ 61,76 кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 169/14.06.21г. на ИД за резултати търг за наем на част от апартамент в гр.Бургас, к-с "Изгрев, бл.9, вх.Ж, ет.8, ап.16, с площ 61,76 кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.