Решение № 87/02.07.2024г. за резултати от търг за наем на Апартамент 15, находящ се в гр. Бургас.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 85/02.07.2024г. за резултати от търг за наем на Апартамент 9, находящ се в гр. Бургас.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 84/02.07.2024г. за резултати от търг за наем на 2 бр. РИЕ- пилони, разположени на Централна алея.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 83/02.07.2024г. за резултати от търг за наем на 11 бр. позиции за търговски обекти, всеки с площ 5,80 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 82/28.06.2024г. за резултати от търг за наем на 12 бр. открити пространства (терени) за разполагане на банкомати (АТМ- устройства).

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 81/28.06.2024г. за резултати от търг за наем на помещение №15, с площ от 15,2 кв.м в административната сграда на ,,Слънчев бряг''АД.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 80/21.06.2024г. за резултати от търг за наем на 6 бр. позиции за разполагане на РИЕ-указателни информационни табели.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №79/14.06.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на Апартамент № 15, с площ от 110,74 кв.м, с предназначение - за жилище.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №78/14.06.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на Апартамент № 14, с площ от 110,74 кв.м, с предназначение - за жилище.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №77/14.06.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на Апартамент № 9, с площ от 110,74 кв.м, с предназначение - за жилище.

Моля, изтеглете прикачения файл.