Решение №13/09.04.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на съоръжение ,,Централен мостик''.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 12/01.04.2024г. за резултати от търг за наем на Кафе- аперитив,,Разклона''.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 11/01.04.2024г. за резултати от търг за наем на складово помещение №2А в склад капитално строителство.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 10/01.04.2024г. за резултати от търг за наем на открито пространство край х-л ,,Поморие'' .

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №9/11.03.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение №2А с площ 110 кв.м (в склад капитално строителство).

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №8/11.03.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на открито пространство (терен) пред х-л ,,Поморие''.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №7/11.03.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на кафе-аперитив ,,Разклона''.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №6/02.02.2024г. за резултати от търг за наем на паркинг ,,Магура''.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №5 /02.02.2024г. за резултати от търг за наем на паркинг,,Синя зона - пред х-л Централ''.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 3/11.01.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на паркинг ,,Синя зона – пред х-л ,,Централ‘‘.

Моля, изтеглете прикачените файловете.