Решение № 35/15.05.2023г. на ИД за резултати електронен търг за продажба на терен 67 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 33/02.05.2023г. на ИД за търг за наем на 36 кв.м. от покрива на административната сграда

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 32/02.05.2023г. на ИД за търг за наем на част от 2 бр. стълбове за улично осветление за телекомуникационни съоръжения

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 31/02.05.2023г. на ИД за търг за наем на терен 30 кв.м. за 5 бр. павилиони до х-л Поморие

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 30/02.05.2023г. на ИД за търг за наем на 2 позиции за РИЕ - пилони

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 29/02.05.2023г. на ИД за конкурс за наем на складово помещение № 7, с площ 101 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 28/02.05.2023г. на ИД за търг за наем на ресторант и тераса Палма

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 27/24.04.2023г. на ИД за резултати търг с явно наддаване за 5 броя позици за РИЕ - пакет № 8

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 26/ 24.04.2023г. на ИД за резултати търг с явно наддаване за 5 броя позиции за РИЕ - пакет № 6

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 25/19.04.2023г. на ИД за резултати търг за наем на терен 15 кв.м. за преместваем обект - тото пункт

Моля, изтеглете прикачения файл.