Решение № 6 от 11.01.2023г. на ИД за резултати търг за наем на 19 броя позиции за РИЕ - билбордове и/или терени

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 5 от 11.01.2023г. на ИД за резултати от конкурс за наем на складово помещение № 7 с площ 101,33 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 4 от 11.01.2023г. на ИД за резултати конкурс за наем за полумасивна сграда 51500.506.164.4 със ЗП 150 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 3 от 11.01.2023г. на ИД за резултати търг за наем на терен 4500 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 2 от 11.01.2023г. на ИД за резултати от конкурс за избор на застраховател на имущество

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 1/05.01.2023г. на ИД за резултати от електронен търг за продажба на терен от 225 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 78 от 19.12.2022г. на ИД за конкурс за избор на застраховател на имущество на дружеството

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 77/21.11.2022г. на ИД за откриване на електронен търг за продажба на терен 225 кв.м. на електронната платформа

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 76/02.11.2022г. на ИД за резултати конкурс за наем на складово помещение с площ 91,70 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 75/ 01.11.2022г. на Изпълнителния директор за резултати от търг за наем на постройка 30 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.