г-жа Соня Енилова, член на Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД, е изпълнителен директор на акционерното дружеството

12 юли 2023 г., София – Считано от вчера, 11 юли 2023 г., г-жа Соня Енилова, член на

Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД, е изпълнителен директор на
акционерното дружеството, собственик на инфраструктурата в Зона Изток в най-
големия курортен комплекс у нас Слънчев бряг.
Г-жа Енилова е магистър по туризъм, с над 25 години опит в сектора, както и е с
безспорна експертиза и репутация. Притежава сертификати в областта на
мениджмънта, туризма в икономическо и регионално развитие и пазарната икономика
във финансова и социална рамка от Open University, Лондон, Великобритания,
Британски съвет в британската индустрия – Мидълсбъро, Великобритания и Престън,
Ланкашър, Великобритания. Член е на Национален съвет по туризъм на Република
България в периода 1998-2022, както и председател на Бургаска регионална
туристическа асоциация от 1998 г. до 2023 г. От 2001 г. насам е ръководител и ключов
експерт в над 30 международни проекти по различни европейски програми и
партньорства в областта на туризма и регионалното развитие.
„Разбирам ясно отговорността, която поемам в управлението на „Слънчев бряг“ АД и
благодаря за доверието от страна на колегите ми в Съвета на директорите на
акционерното дружество. Първи приоритет в работата ми, заедно с екипа на „Слънчев
бряг“ АД, е да запазим установения ред и правила в комплекса по време на активния
летен туристически сезон“, коментира Соня Енилова.

„Слънчев бряг“ АД започна подготовка на инфраструктурата за сезон 2023 в най-големия курортен комплекс у нас

„Слънчев бряг“ АД започна подготовка на инфраструктурата за
сезон 2023 в най-големия курортен комплекс у нас

Инвестициите на дружеството за настоящия туристически сезон възлизат на

над 1.5 милиона лева

27 март 2023 г., София – Вече са започнали дейностите по възстановяване, ремонти и
изграждане на инфраструктура в Слънчев бряг, зона Изток. Полагат се нови тротоарни
настилки, асфалтират се улици във вътрешността на комплекса, нова маркировка,
подменят се осветителни тела, осъществяват се дейности по озеленяване и
обезпаразитяване на зелените площи, профилактика на видеонаблюдението,
възстановяват се обекти, деформирани от зимата и атмосферните условия. Към
момента ремонтни дейностите се извършват по крайбрежна алея, алея „Кубан“, ул.
„Първа“, в близост до хотелите „Зефир“ и „Гларус“, както и в парковите пространства и
зелените площи и по отводнителните шахти. (приложено снимки)
„Слънчев бряг“ АД започна подготовката на летен туристически сезон 2023 в средата
на месец март 2023 г. и ще продължи до началото на месец май т. г. Дружеството,
собственик и оператор на инфраструктурата в най-големия курорт у нас, ще инвестира
над 1.5 милиона лева в инфраструктурата в комплекса за настоящия сезон.
Инвестициите за този сезон в озеленяване, обезпаразитяване и паркоподдържане ще
бъдат в размер на 360 000 лв. За ремонтите на асфалтови настилки – над 210 000 лв., а
за ремонт на стари и полагане на нови тротоари на 11 локации в район Север и район
Юг – 250 000 лв. Прогнозната стойност на електрическата енергия за улично
осветление и видеонаблюдение на Слънчев бряг, зона Изток, за тази година е за над
185 000 лв.
Припомняме, че „Слънчев бряг“ АД стопанисва и управлява инфраструктурата в зона
Изток в комплекса - алеи, улици, зелени площи, разположени на около 650 000 кв. м.,
собствена ВиК мрежа, както и в зона Запад около 55 000 кв. м земя, в това число
оранжерия и складови помещения. „Слънчев бряг“ АД не притежава туристически
обекти – хотели, заведения и други и не извършва туроператорска дейност. От 2011 г.
няма постъпления от инфраструктурни такси, а инвестициите в инфраструктурата са от
приходи от собствена дейност.

Съобщение: „Слънчев бряг“ АД, в качеството си на собственик на транспортната инфраструктура...

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

„Слънчев бряг“ АД, в качеството си на собственик на транспортната инфраструктура
в к.к. Слънчев бряг – изток,

СЪОБЩАВА, ЧЕ

Автомобилите, които са паркирани на улицата, в участъка от хотел „Орфей“ до
хотел „Славянски“ в к.к. Слънчев бряг – изток, се считат за неправилно паркирани и в
нарушение на правилата за движение.
От 22:00 часа на 12.08.2021г. ще се извърши принудително преместване на
неправилно паркираните МПС на наказателен паркинг „Фрегата“, за което ще се съставят
протоколи и снимков материал, както и ще се събират съответните такси: за
„репатриране” – 60.00лв. и за престой на „наказателен паркинг”- 3.00лв. на започнат час.
Молим, всички собственици на тези автомобили, да ги преместят незабавно, с цел да
не се прилага принудителното им преместване от звено „Паркинги и контролен блок“ при
„Слънчев бряг“ АД.

На над 1 милион лева възлизат отстъпките в цените на наеми и такси от „Слънчев бряг“ АД към бизнеса, който оперира на територията на комплекса

26 август 2020 г., Слънчев бряг – На над 1 010 000 лв. възлизат пропуснатите ползи за „Слънчев бряг“ АД в следствие на анонсираните и направени отстъпки към бизнеса през летен туристически сезон 2020. Тази цифра се дължи на направеното намаление от 50% в цените на наеми и такси в периода 13.03.2020 г. до момента. Акционерното дружество, което е собственик на инфраструктурата на най-големия курортен комплекс у нас, още през месец юни 2020 г. анонсира и взе решение да предостави отстъпки към всички бизнес оператори в комплекса в следствие на почти невъзможната среда за работа заради пандемията от коронавирус COVID-19.

„Без съмнение секторът на туризма и хотелиерството е в криза в следствие на пандемията от COVID-19. Възстановяването ще зависи от интелигентните и целеви инвестиции в нашия сектор. Туристическият бизнес в Слънчев бряг не може да се справи сам в тази ситуация, затова и дружеството доказа своята лоялност с отстъпките и намаленията, които направи“, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД.

Всички бизнес оператори на територията на комплекса, които отвориха своите обекти през Лято 2020, са се възползвали от облекчените условия и цени за наеми и такси. Така например намалението отчетливо се вижда в прихода от ползване на транспортната инфраструктура, който е драстично намалял с 577 000 лв. в сравнение с 2019 г. Вторият осезаем спад е в приходите от тротоарно право, които заради намалените цени бележат спад от 281 000 лв., отчитат от дружеството.

Както бе анонсирано в началото на месец юни 2020 г., платеното паркиране в синя зона в комплекса за туристи и гости се намали от 2 лв. с ДДС на час на 1 лв. с ДДС на час без ограничения в престоя. Същата, по-ниска цена важи и за платено почасово паркиране на паркингите „Фрегата“ и „Арда“, стопанисвани от „Слънчев бряг“ АД. В следствие на тези отстъпки дружеството инкасира над 40 000 лв. намаление в приходите от платено паркиране в комплекса сравнено с миналата година.

В същото време „Слънчев бряг“ АД продължава да инвестира в поддръжка и рехабилитация на улици, тротоари и зелени площи, както и във всекидневна дезинфекция на обществените зони. На над 300 000 лв. възлизат разходите за поддръжка на инфраструктурата в зона Изток на комплекса за месеците май, юни и юли 2020 г.

„За щастие „Слънчев бряг“ АД посрещна тази криза в най-стабилното си финансово състояние в последните 10 години. От 2010 г., до момента сме намалили загубите с 8 милиона лева. Вече е изготвен оздравителен план, който ще влезе в действие в края на този туристически сезон, за да подсигурим Лято 2021“, допълва изпълнителният директор на „Слънчев бряг“ АД Златко Димитров.

С Решение на РОСА на „Слънчев бряг“ АД, Община Несебър може да закупи имот, на който да изгради желаната нова гимназия по туризъм

3 август 2020 г., София – На 30 юли 2020 г. бе проведено Редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД. Като част от дневния ред на Общото събрание, бе одобрено предложение за сключване на договор за продажба на недвижим имот с площ 4 491 кв. м. Върху имота, който се намира в Слънчев бряг – запад, има сграда със застроена площ 3 032 кв. м, още една сграда с площ 153 кв. м, предназначена за склад, както и изпълнена детска площадка.

Продажбата да се извърши чрез пряко договаряне с Община Несебър, в ценовия диапазон: не по-малко от 715 000 лв. без ДДС и горна граница от 730 000 лв. без ДДС, като преговорите да започнат от начална цена в размер на 730 000 лв. без ДДС. Според Решението на Общото събрание се допуска разсрочено плащане на цената до 1 година от сключване на сделката, както и на прихващане на задължения на „Слънчев бряг“ АД към Общината. Със сделката се цели изграждане на нова гимназия по туризъм.

„Развитието на туризма в цялата община е немислимо без квалифицирани кадри, които да предлагат качествен туристически продукт. Туристическият бранш в региона от години изпитва остра нужда от специалисти, притежаващи професионални знания, умения и опит“, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД. И допълва, че „В година на безпрецедентна световна криза в туризма, като настоящата, причинена от пандемията от COVID-19, дългосрочните стратегии трябва да започнат реализацията си, за да се подпомогне преодоляването на предизвикателствата пред бранша“.

По време на Общото събрание, акционерите са приели и останалите точки от Дневния ред на заседанието – отчетит и доклад на ръководството за 2019 г., одит и избор на нов одитен комитет и т. н.

Три хотела в Слънчев бряг вече работят и посрещат български туристи

Ръководствата на „Съюз на собствениците“ Слънчев бряг и „Слънчев бряг“ АД обсъдиха ситуацията и предизвикателствата пред подготовката най-големия комплекс у нас за туристически сезон 2020

 

 

sss

ad

Три хотела в Слънчев бряг вече работят и посрещат български туристи Към 19 юни 2020 г. се очаква повечето хотели в комплекса вече да бъдат отворени 29.05.2020 г., София – 

Ръководството на „Съюз на собствениците“ Слънчев бряг в лицето на г-жа Елена Иванова, г-н Пламен Копчев, г-н Теодор Пастармаджиев и г-н Златко 

Димитров, изпълнителен директор „Слънчев 

бряг“ АД, обсъдиха възможностите и предизвикателствата пред подготовката на туристически сезон 2020 в най-големия  омплекс по българското Черноморие. Очакванията са, ако ситуацията в страната продължава да бъд

е овладяна и при спазване на всички мерки за безопасност, повечето хотели да бъдат отворени към дата 19 юни 2020 г. И към момента в Слънчев бряг вече работят три хотела, които приемат български туристи. „Днес сме много по-концентрирани и отдадени на каузата туризъм в Слънчев бряг, от когато и да било“, заяви Елена Иванова по време на срещата и допълни, че през този сезон хотелиерите ще дадат максимума от себе си, за да покажат истинското лице на Слънчев бряг пред родните туристи. „Българи в комплекса винаги е имало и съм сигурен, че и тази година те ще ни подкрепят“, отчете Теодор Пастармаджиев. От своя страна председателят на „Съюз на собствениците“ Слънчев бряг Пламен Копчев коментира, че все повече обекти започват подготвителни и ремонтни дейности, за да може Съюзът да обяви, че на 19 юни 2020 г., в комплекса ще има достатъчно работещи хотели за настаняване на очакваните туристи. „Знаете, че вече започнахме дейностите по ремонт и обновяване на инфраструктурата, така че „Слънчев бряг“ АД и тази година ще бъде лоялен партньор на бизнеса и ще работи за по-приятен образ на комплекса за посетителите“, обяви Златко Димитров.

Локална попивна канализация обезпечава събирането на вода при валежи в Слънчев бряг през сезон 2020

20 май 2020 г., Слънчев бряг – От утре, 21 май, започва озеленяване и поддържка на зелени площи на над 30 локации в Слънчев бряг. Дружеството, стопанисващо комплекса, стартира дейности по подготовка на инфраструктурата за туристически сезон 2020. „Въпреки трудностите около началото на този сезон, „Слънчев бряг“ АД изпълнява задълженията си на добър стопанин и ще подготви инфраструктурата в комплекса по най-добрия възможен начин“, заяви Златко Димитров, изпълнителен директор. „Рехабилитацията на улици, тротоари, осветление и поддържката на зелени площи, улесняват бизнеса и собствениците в комплекса и правят визията на Слънчев бряг 

по-приятна за туристите“, допълва той.

За този сезон е изградена локална попивна канализация, която обезпечава събирането на вода при валежи на ул. „Първа“, крайбрежната алея, както и на ключови вътрешни улици в зона Изток. Тя е реализирана чрез поставянето на подземни резервоари, които осигуряват събирането на водата при валежи. Припомняме, че Слънчев бряг няма изградена дъждовна канализация и за това се търсят локални решения на местата, където традиционно се получават проблеми при обилни превалявания. „Очакваме и имаме уверението, че Община Несебър, които имат ангажимент по почистването, ще започнат миене на улици и тротоари“, допълва Златко Димитров.

250 метра са новосъздадените тротоари в Зона Юг на Слънчев бряг (до хотел „Хелиос“ и между „Бор“ и „Иберо Стар“).

По време на подготвителните дейности ще бъдат възстановени пейки, както и осветлението в комплекса - подмяна на счупени плафони и лампи, както и на ударени стълбове за улично осветление. В дейностите по озеленяване, които започват от 21 май 2020 г., се предвижда поддържката на жив плет на ул. „Първа“ (4.5 км), зелените площи на централна алея и алея пред хотел „Кубан“, както и на общо над 30 локации в комплекса, които ще бъдат косени, обработени и залесени.

Припомняме, че във връзка с преодоляване на кризата, причинена от пандемията от COVID-19, „Слънчев бряг“ АД обяви мерки към бизнеса, с които всички цени за ползване на инфраструктурата и услуги в Слънчев бряг за сезон 2020 ще бъдат намалени с до 50%. Облекченията обхващат почти всички сфери, администрирани от дружеството, като цени за стоянка на таксиметрови коли, цени за автомобили, зареждащи търговски обекти, отдаване на тротоарно право, паркиране и т.н. Освен това, „Слънчев бряг“ АД обяви и периода до 1 юли 2020 г. за подготвителен и бизнес операторите няма да заплащат за дейностите си, в това число и паркирането в комплекса ще бъде безплатно.

„Слънчев бряг“ АД с мерки в помощ на бизнеса на територията на комплекса

Цената на платено паркиране за туристи се намалява с 50%

В кризата, причинена от пандемията от COVID-19, дружеството, управляващо най-големия комплекс у нас, обявява по-ниски цени за различните ползватели на инфраструктурата

12.05.2020 г., Слънчев бряг - Всички цени за ползване на инфраструктурата и услуги в Слънчев бряг за сезон 2020 ще бъдат намалени. „Слънчев бряг“ АД цели да подпомогне бизнеса, който извършва сезонни дейности на територията на комплекса, като намалява и периода на активния сезон на 1.07.2020 – 30.09.2020 г. Облекченията обхващат почти всички сфери, администрирани от едноименното дружество, като цени за стоянка на таксиметрови коли, цени за автомобили, зареждащи търговски обекти, отдаване на тротоарно право, паркиране и т.н.

Освен намаляването на периода на заплащане в сравнение с миналата година, цените към бизнеса, се намаляват с до 50%.
Така например ако през сезон 2019 един кв. м. тротоарно право се е отдавал на цена от 525 лв. с ДДС, то след намалението за този сезон цената ще бъде 275 лв. с ДДС. Цената се определя по схема, в зависимост от площта, като стойността на квадрат пада дори повече при наемане на по-голяма площ. Наемите на временни обекти в комплекса също се намаляват с около 30%.

Плановете са при започване на сезона от 1 юли 2020 г., паркирането в синя зона в комплекса за туристи и гости, да се намали от 2 лв. с ДДС на час на 1 лв. с ДДС на час без ограничения в престоя. Същата, по-ниска цена, ще важи и за платено почасово паркиране на паркингите „Фрегата“ и „Арда“, стопанисвани от „Слънчев бряг“ АД. „Остават в сила цените за заскобяване и репатриране на неправилно паркирали автомобили, съответно 30 лв. и 60 лв., защото това са наказателни мерки, с които се цели превенция на нарушения.“, уточнява Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД.

Съобщение към покана И03-00-04 24.04.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АТРАКЦИОННИ ПРЕВОЗИ С АВТОВЛАКЧЕТА ПО ОТДЕЛНИ МАРШРУТИ И ЗА НАЕМ НА ДМА – 6 БРОЯ АВТОВЛАКЧЕТА, ОБЯВЕНА НА 24.04.2019г.
ОТНОСНО СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА НА СТРАНИЦА 6 ОТ ПОКАНА С ИЗХ №И03-00-04/24.04.2019Г. ТОЧКА 9 ИЗРЕЧЕНИЕ /ОФЕРТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В 7 (СЕДЕМ)- ДНЕВЕН СРОК/, ДА СЕ ЧЕТЕ /ОФЕРТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В СРОК ОТ 7(СЕДЕМ) РАБОТНИ ДНИ ОТ ДЕНЯ НА ПУЛИКУВАНЕ НА ПОКАНАТА В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД.

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ_______________
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Обява търг продажба сграда Божур

Моля, изтеглете прикачения файл.