Отчети 2023

Годишен финансов отчет 2023

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2023

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2023

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2023

Моля, изтеглете прикачения файл.

Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2023

Моля, изтеглете прикачения файл.