Решение № 30/17.03.2022г. на ИД за резултати конкурс за наем на складово помещение № 9, площ 76 кв.м., в УПП

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 31/17.03.2022г. на ИД за резултати търг за наем на 5 позиции за РИЕ - пакет № 8

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 32/17.03.2022г. на ИД за резултати търг за 5 позиции за РИЕ - пакет № 6;

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 33/17.03.2022г. на ИД за резултати търг 5 позиции за РИЕ - пакет № 9

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 34/17.03.2022г. на ИД за резултати конкурс за охранителни услуги

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 29/22.02.2022г. на ИД за търг за наем на позиции за РИЕ в к.к.Слънчев бряг - изток, пакет № 9

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 28/22.02.2022г. на ИД за търг за наем на позиции за РИЕ в к.к.Слънчев бряг - изток, пакет № 8

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 27/22.02.2022г. на ИД за търг за наем на позиции за РИЕ в к.к.Слънчев бряг - изток, пакет № 6

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 26/22.02.2022г. на ИД за конкурс за наем на склад № 9, с площ 76 кв. в к.к.Слънчев бряг - запад

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 25/22.02.2022г. на ИД за търг за наем на паркинг "Фрегата 3" в к.к.Слънчев бряг - изток, с площ 496 кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.