Решение № 42/ 27.06.2023г. за търг за наем на 21 РИЕ - билбордове

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 41/ 27.06.2023г. за търг за наем на терен 122 кв.м. за "маси, столове, павилион и слънцезащитно съоръжение"

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 40/27.06.2023г. за търг за наем на терен 471 кв.м. за "паркиране"

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 39/26.06.2023г. на ИД за резултати търг за наем на 2 стълба за улично осветление за монтиране на оборудване

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 38/26.06.2023г. на ИД за резултати търг за наем на 36 кв.м. от покривно пространство

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 37/18.05.2023г. на ИД за резултати търг за наем на 2 пилона

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 36/15.05.2023г. на ИД за резултати от електронен търг за продажба на 1115 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 35/15.05.2023г. на ИД за резултати електронен търг за продажба на терен 67 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 33/02.05.2023г. на ИД за търг за наем на 36 кв.м. от покрива на административната сграда

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 32/02.05.2023г. на ИД за търг за наем на част от 2 бр. стълбове за улично осветление за телекомуникационни съоръжения

Моля, изтеглете прикачения файл.