Цени на предоставяни сезонни права и услуги през Лято 2022г. - решение №3.6.2022 на СД

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 43/18.04.2022г. за търг за наем на част от 14 съоръжения - улични стълбове, за разполагане на указателни табели

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 42/18.04.2022г. за търг за наем на терен с площ 30 кв.м. в ПИ 51500.505.1007 за разполагане на преместваеми обекти 2 модула

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 41/15.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на паркинг "Фрегата 3"

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 40/14.04.2022г. за търг за наем на тераса с покривна конструкция с площ 359 кв.м. към ресторант Палма

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 39/ 14.04.2022г. за търг за наем на ресторант Палма със ЗП 425кв.м.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 38/14.04.2022г. за конкурс за наем на склад с метален покрив 234 кв.м.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Допълнително Решение № 37/31.03.2022г. на ИД за начина на плащане по търг за наем РИЕ - пакет № 9

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Допълнително Решение № 36/31.03.2022г. на ИД за начина на плащане по търг за наем РИЕ - пакет № 6

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Допълнително Решение № 35/31.03.2022г. на ИД за начина на плащане по търг за наем РИЕ - пакет№ 8

Моля, изтеглете прикачените файловете.