Решение 14/28.01.2022г. на ИД за резултати търг за наем на помещение № 1, с площ 90 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 13/28.01.2022г. на ИД за резултати търг за наем на помещение с площ 248 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 12/28.01.2022г. на ИД за резултати търг за наем на част от съоръжение, 4 кв.м. за реклама

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 11/28.01.2022г. на ИД за резултати търг за наем на помещение № 14, с площ 8,10 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 10/13.01.2022г. на ИД за търг за наем на терен 30кв.м. за разполагане на павилион в к.к.Слънчев бряг - изток

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 9/13.01.2022г. на ИД за търг за наем на част с площ 48,98 кв.м. от СО - апартамент в гр.Бургас

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 84/28.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на помещение № 15, с площ 15,20 кв.м. в административната сграда

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 8/06.01.2022г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 2а с площ 110 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 7/06.01.2022г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 6 с площ 84 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 6/06.01.2022г. на ИД за търг за наем на складово помещение № 1 с площ 90 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.