Съобщение към покана И03-00-04 24.04.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АТРАКЦИОННИ ПРЕВОЗИ С АВТОВЛАКЧЕТА ПО ОТДЕЛНИ МАРШРУТИ И ЗА НАЕМ НА ДМА – 6 БРОЯ АВТОВЛАКЧЕТА, ОБЯВЕНА НА 24.04.2019г.
ОТНОСНО СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА НА СТРАНИЦА 6 ОТ ПОКАНА С ИЗХ №И03-00-04/24.04.2019Г. ТОЧКА 9 ИЗРЕЧЕНИЕ /ОФЕРТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В 7 (СЕДЕМ)- ДНЕВЕН СРОК/, ДА СЕ ЧЕТЕ /ОФЕРТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В СРОК ОТ 7(СЕДЕМ) РАБОТНИ ДНИ ОТ ДЕНЯ НА ПУЛИКУВАНЕ НА ПОКАНАТА В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД.

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ_______________
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Attachments:
Download this file (Saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]271 kB