Съобщение: „Слънчев бряг“ АД, в качеството си на собственик на транспортната инфраструктура...

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

„Слънчев бряг“ АД, в качеството си на собственик на транспортната инфраструктура
в к.к. Слънчев бряг – изток,

СЪОБЩАВА, ЧЕ

Автомобилите, които са паркирани на улицата, в участъка от хотел „Орфей“ до
хотел „Славянски“ в к.к. Слънчев бряг – изток, се считат за неправилно паркирани и в
нарушение на правилата за движение.
От 22:00 часа на 12.08.2021г. ще се извърши принудително преместване на
неправилно паркираните МПС на наказателен паркинг „Фрегата“, за което ще се съставят
протоколи и снимков материал, както и ще се събират съответните такси: за
„репатриране” – 60.00лв. и за престой на „наказателен паркинг”- 3.00лв. на започнат час.
Молим, всички собственици на тези автомобили, да ги преместят незабавно, с цел да
не се прилага принудителното им преместване от звено „Паркинги и контролен блок“ при
„Слънчев бряг“ АД.

Attachments:
Download this file (saobstenie.pdf)Съобщение[ ]244 kB