До заинтересованите лица извършващи таксиметрова дейност

Моля, изтелгете прикачения файл!

Съобщение до заинтересованите лица, водоползватели на поливна вода

Моля изтеглете файла

Съобщение - към водоползвателите

Моля, изтеглете прикачения файл.

«Слънчев бряг» АД има нов директорски борд

Мястото си в Съвета на директорите запазва единственно Златко Димитров

На извънредно общо събрание днес акционерите на «Слънчев бряг» АД избраха нов състав на Съвета на директорите. От досегашния борд са освободени Иво Маринов, Константин Лефтеров, Соня Енилова и Мариела Павлова. Мястото си запазва единствено досегашният изпълнителен директор Златко Димитров.

В състава на новия директорски борд влизат още:

Лидия Благоева – началник на кабинета на Министерството на туризма,

Живко Табаков - съветник в Министерството на туризма и общински съветник в Бургас,

Живко Димитров - юрист и

Неделина Ташева - хотелиер.

Промяната в състава на Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД трябваше да настъпи още в началото на миналото лято, но тогава бордът не успя да встъпи в длъжност заради обжалване на избора в съда. На 22 април 2016 г. промяната бе направена с присъствието на акционери, представляващи 85.21% от капитала на дружеството, което прави избора легитимен.

Новият директорски борд е с мандат 3 години. Очаква се той да проведе своето първо заседание, на което ще избере председател на Съвета и изпълнителен директор на „Слънчев бряг” АД

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване - Склад № 5

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“АД

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, писмо изх.№92-00-07-185/18.05.2015г.на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, с което е дадено разрешение за извършване на продажбата по реда на чл.28, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Решение № 3.9.2015 от 18 март 2015г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

                                        

Прочети още: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване - Склад № 5

Уведомление

    Слънчев бряг АД, уведомява гражданите, че от 1ви май, 2015 година,  вдига преградните съоръжения (боларди)  разположени по плажната алея. През дните петък, събота и неделя     (1-2-3 май 2015г.) преградните съоръжения ще бъдат сваляни за период от 2(два) часа, от    10:00 до 12:00 и от 16:00 до 18:00, с цел всички превозни средства блокирани по плажната алея да могат да излязат.

    Слънчев бряг  АД напомня, че достъпа до плажната алея е единствено и само за пешеходци.

Провеждане на публичен търг

 

logo

О Б Я В Я В А : Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на Склад No 2

Прочети още: Провеждане на публичен търг

Заявление - Реклама

logo

СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

 

СЪОБЩАВА

 

            на собствениците и наематели на търговски обекти за възможността да извършват рекламно-информационна дейност чрез разполагане на прибираеми рекламно-информационни елементи до

 


 2 броя, с размери1 кв.м. или 1,5 кв.м., пред търговския си обект, върху територия, собственост на „Слънчев бряг“ АД в к.к.Слънчев бряг - изток. 

За целт, заинтересованите лица следва да подадат заявление в деловодството на „Слънчев бряг“ АД, придружено с необходимите документи, след което ще бъде сключен възмезден договор с дружеството.

            Заявлението може да бъде изтеглено от интернет страницата на „Слънчев бряг“ АД, както и да бъде получено в деловодството.

 

„Слънчев бряг“АД