С Решение на РОСА на „Слънчев бряг“ АД, Община Несебър може да закупи имот, на който да изгради желаната нова гимназия по туризъм

3 август 2020 г., София – На 30 юли 2020 г. бе проведено Редовно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД. Като част от дневния ред на Общото събрание, бе одобрено предложение за сключване на договор за продажба на недвижим имот с площ 4 491 кв. м. Върху имота, който се намира в Слънчев бряг – запад, има сграда със застроена площ 3 032 кв. м, още една сграда с площ 153 кв. м, предназначена за склад, както и изпълнена детска площадка.

Продажбата да се извърши чрез пряко договаряне с Община Несебър, в ценовия диапазон: не по-малко от 715 000 лв. без ДДС и горна граница от 730 000 лв. без ДДС, като преговорите да започнат от начална цена в размер на 730 000 лв. без ДДС. Според Решението на Общото събрание се допуска разсрочено плащане на цената до 1 година от сключване на сделката, както и на прихващане на задължения на „Слънчев бряг“ АД към Общината. Със сделката се цели изграждане на нова гимназия по туризъм.

„Развитието на туризма в цялата община е немислимо без квалифицирани кадри, които да предлагат качествен туристически продукт. Туристическият бранш в региона от години изпитва остра нужда от специалисти, притежаващи професионални знания, умения и опит“, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД. И допълва, че „В година на безпрецедентна световна криза в туризма, като настоящата, причинена от пандемията от COVID-19, дългосрочните стратегии трябва да започнат реализацията си, за да се подпомогне преодоляването на предизвикателствата пред бранша“.

По време на Общото събрание, акционерите са приели и останалите точки от Дневния ред на заседанието – отчетит и доклад на ръководството за 2019 г., одит и избор на нов одитен комитет и т. н.

Attachments:
Download this file (OS_Sunny_ 082020.doc)Съобщение[ ]186 kB