Решение № 183/29.07.2021г. на ИД за търг за наем на терен за РИЕ - светещ билборд 5/3м. в ПИ 51500.505.1038

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 182/29.07.2021г. на ИД за конкурс за наем на сграда 132 кв.м. - бивш магазин УПП

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 179/12.07.2021г. на ИД за обявяване на търг за наем на паркинг Магура, с площ 775 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 138 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 61 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 137 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 33 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 136 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 61 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 135 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 48кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 134 /25.05.2021 за търг за наем на апартамент с площ 110кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение 133 /25.05.2021 за конкурс за наем на складово помещение №8,ЗП 70кв.

Моля, изтеглете прикачения файл.