Решение № 215/16.11.21г. на ИД за търг за наем на терен 30 кв.м. от ПИ 51500.505.1007

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 214/16.11.21г. на ИД за търг за наем на 4 броя РИЕ - пакет № 13

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 213/16.11.21г. на ИД за търг за наем на 4 броя РИЕ - пакет №12

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 212/16.11.21г. на ИД за търг за наем на 3 бр. РИЕ - пакет №14

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 208 от 12.11.2021г. на ИД за търг за наем на терен от 220 кв.м. за паркинг

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 207 от 12.11.2021г. на ИД за търг за наем на паркинг Арда - Фотоволтаик

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 193/12.08.2021г. на ИД за конкурс за наем на обект - метален склад с площ 91,70 кв.м. в УПП

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 184/29.07.2021г. за конкурс за наем на терен 30кв. за разполагане на 5 павилиони до х.Поморие

Моля, изтеглете прикачения файл.