Решение № 72/12.10.2022г. на ИД за конкурс за наем на склад 91,70 кв.м

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 71/11.10.2022г. на ИД за търг за наем на стая № 301, в сграда бивше общежитие Лале

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 70/11.10.2022г. на ИД за търг за наем на тераса с покривна конструкция Палма

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 69/11.10.2022г. на ИД за търг за наем на ресторант Палма

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 68/11.10.2022г. на ИД за търг за наем на 2 броя пилони - РИЕ

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 65/06.07.2022г. на ИД за конкурс за наем на терен с площ 1211 кв.м. в к.к.Слънчев бряг - запад

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 64/06.07.2022г. на ИД за търг за наем на част от жилище/апартамент в гр.Бургас

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 53/09.05.22г. на ИД за търг за наем на 2 терена за пилони № 73 и № 74

Моля, изтеглете прикачените файловете.