Общо Събрание

Материали за редовно Общо събрание на акционерите на 28.06.2023г.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Attachments:
Download this file (1 Доклад за дейността 2022.pdf)1 Доклад за дейността 2022.pdf[ ]1287 kB
Download this file (1 заглавна материали.pdf)1 заглавна материали.pdf[ ]13 kB
Download this file (1а Анализ за дейността 2022.pdf)1а Анализ за дейността 2022.pdf[ ]663 kB
Download this file (2 GFO_2022.pdf)2 GFO_2022.pdf[ ]124 kB
Download this file (2 а Приложение ГФО 2022 1.pdf)2 а Приложение ГФО 2022 1.pdf[ ]1193 kB
Download this file (2 б Доклад одитор 2022.pdf)2 б Доклад одитор 2022.pdf[ ]542 kB
Download this file (2 в Декларация одитор 2022.pdf)2 в Декларация одитор 2022.pdf[ ]92 kB
Download this file (2 г Декларация Зл Димитров 2022.pdf)2 г Декларация Зл Димитров 2022.pdf[ ]517 kB
Download this file (2 д Декларация М Пологова 2022.pdf)2 д Декларация М Пологова 2022.pdf[ ]517 kB
Download this file (3 Доклад политика възнагражд 2022.pdf)3 Доклад политика възнагражд 2022.pdf[ ]664 kB
Download this file (4  Доклад ОК.pdf)4 Доклад ОК.pdf[ ]407 kB
Download this file (5 Доклад директор ПОВИ 2022.pdf)5 Доклад директор ПОВИ 2022.pdf[ ]982 kB
Download this file (6 Нефинансова декларация 2022.pdf)6 Нефинансова декларация 2022.pdf[ ]688 kB
Download this file (7 Декларация за корпор управл 2022.pdf)7 Декларация за корпор управл 2022.pdf[ ]1167 kB
Download this file (8  Поясн бележки увед.фин.състояние 2022.pdf)8 Поясн бележки увед.фин.състояние 2022.pdf[ ]595 kB
Download this file (8 а Информ Приложение 3 2022.pdf)8 а Информ Приложение 3 2022.pdf[ ]574 kB
Download this file (8 б Информация Приложение 4 2022.pdf)8 б Информация Приложение 4 2022.pdf[ ]576 kB
Download this file (8 в Вътрешна информация чл.7 2022.pdf)8 в Вътрешна информация чл.7 2022.pdf[ ]576 kB
Download this file (8 г Допълн информация чл.12 2022.pdf)8 г Допълн информация чл.12 2022.pdf[ ]560 kB
Download this file (10 Доклад гл счет натрупана загуба.pdf)10 Доклад гл счет натрупана загуба.pdf[ ]356 kB
Download this file (13    Протокол 1 ОК конкурс.pdf)13 Протокол 1 ОК конкурс.pdf[ ]550 kB
Download this file (13 а Протокол 2 ОК конкурс.pdf)13 а Протокол 2 ОК конкурс.pdf[ ]301 kB
Download this file (13 б докум одитор.pdf)13 б докум одитор.pdf[ ]111 kB
Download this file (14 а док Т Марковски.pdf)14 а док Т Марковски.pdf[ ]212 kB
Download this file (14 б док Тони Петров.pdf)14 б док Тони Петров.pdf[ ]2157 kB
Download this file (14 в док В Терзийски.pdf)14 в док В Терзийски.pdf[ ]796 kB
Download this file (15 образец пълномощно за гласуване.pdf)15 образец пълномощно за гласуване.pdf[ ]203 kB
Download this file (16 правила гласуване.pdf)16 правила гласуване.pdf[ ]58 kB
Download this file (17 платежно д т 20 лв.pdf)17 платежно д т 20 лв.pdf[ ]210 kB
Download this file (18 деклар 13-4 ЗТР.pdf)18 деклар 13-4 ЗТР.pdf[ ]1148 kB
Download this file (19 Протокол СД 4-2023.pdf)19 Протокол СД 4-2023.pdf[ ]4177 kB
Download this file (20 Протокол СД 7-2023.pdf)20 Протокол СД 7-2023.pdf[ ]4284 kB
Download this file (21 POKANA ROSA 28-06-2023.pdf)21 POKANA ROSA 28-06-2023.pdf[ ]1237 kB
Download this file (22 Образец пълномощно за гласуване.docx)22 Образец пълномощно за гласуване.docx[ ]24 kB
Download this file (24 представяне покана.docx)24 представяне покана.docx[ ]19 kB
Download this file (24_41 (1).pdf)24_41 (1).pdf[ ]1957 kB