Общо Събрание

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на 28.06.2023г. от 11ч.

Моля, изтеглете прикачения файл.