Общо Събрание

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на 29-06-22г. от 11ч.

Моля, изтеглете прикачения файл.