Общо Събрание

Протокол от Извънредно ОСА от 09.03.2022г.

Материали към протокол на ИОСА от 09.03.2022г.

Моля, изтеглете прикачения файл