Общо Събрание

Уточняващо съобщение, дата, ред, общо събрание

За повече информация изтеглете прикачения файла.