Съобщение до заинтересованите лица, водоползватели на поливна вода

Моля изтеглете файла