Протоколни решения от 03.06.2022г., 14ч. на Одитен комитет за класиране в конкурс за независим одитор за 2022г.

Моля, изтеглете прикачения файл.