Допълнително Решение № 35/31.03.2022г. на ИД за начина на плащане по търг за наем РИЕ - пакет№ 8

Моля, изтеглете прикачените файловете.