Общо Събрание

Протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2024г., 11:00 часа

Моля, изтеглете прикачения файл.