Общо Събрание

Материали за редовно Общо събрание на акционерите на 19-06-2021г. от 11ч.

Моля, изтеглете прикачения файл.