Общо Събрание

Протокол от редовно общо събрание на акционерите на 30.07.2020

Моля, изтеглете прикачения файл.