Протокол от РОС състояло се на 29.06.2015

 

Моля, изтеглете прикачените файловете.