Общо Събрание

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 28.06.2012

 

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2011г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011г.;

2. Приемане на доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011г.

3. Приемане на доклад на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2011г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД приема доклада на одитния комитет на Слънчев бряг АД;

4. Освобождаване на председателя на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД и избор на нов председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД. Проект за решение: 4.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава Златко Тодоров Димитров като председател на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД. 4.2. Избира Соня Маркова Енилова за председател на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД;

5. Приемане на доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2011г.

6. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2011г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2011г.

7. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2012г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2012г., регистрирания одитор ГЕОРГИ ДОНЧЕВ;

8. Промяна в персоналния състав на Съвета на директорите на Слънчев бряг АД – освобождаване на член от Съвета на директорите и избор на нов член на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Мария Маринова Михалева като член на Съвета на директорите. Избира на нейно място Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 4”, бл.462, ап.39,

9. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Слънчев бряг АД за дейността им през 2011г.;

Attachments:
Download this file (Materiali_OS_1.pdf)Материали - 1[ ]6973 kB
Download this file (Materiali_OS_2.pdf)Материали - 2[ ]7305 kB
Download this file (Materiali_OS_3.pdf)Материали - 3[ ]6942 kB
Download this file (Materiali_OS_4.pdf)Материали - 4[ ]5720 kB
Download this file (Materiali_OS_5.pdf)Материали - 5[ ]6322 kB
Download this file (Pokana_OS.pdf)Дневен ред[ ]1154 kB
Download this file (Protokol.pdf)Протокол[ ]2414 kB