Статии

Организираните групи туристи се завръщат в Слънчев бряг

„Слънчев бряг" АД всяка година реализира инвестиции за по-голяма ефективност на

бизнес операторите в комплекса и комфорт за туристите

Най-големият курортен комплекс у нас Слънчев бряг всяка година посреща посетители
от цял свят. След няколко трудни сезона, повлияни от последствията от ковид
пандемията, през Лято 2023 Слънчев бряг отбелязва завръщането на организираните
групи туристи. Докато през последните три години наблюдавахме променен профил на
туристите, посещаващи най-големия курортен комплекс у нас, поради условностите
във въздушния транспорт, през месец август тази година нивата на посещаемост от
туристи, пристигащи с чатъри от Европа се възстановяват. „Регистрираме понижаване
на броя на посетителите, които идват със собствен транспорт, за сметка на
организираните групи туристи", коментира Соня Енилова, изпълнителен директор на
„Слънчев бряг АД и допълва, че комплексът е създаден именно за този тип туризъм,
като предлага отлични условия за ваканция. „Сигнали за възстановяване имаше още в
първите месеци на 2023 г., когато британската компания Travel Counsellors съобщи за
значителен ръст в записванията за all inclusive туризъм – от 20% за 2019 г., до 26% за
настоящия сезон", казва още Соня Енилова.
Наблюденията на експерти показват, че този тренд ще се запази, тъй като клиентите
продължават да правят почивките си приоритет, като в същото време искат да
управляват разходите си и да имат по-голяма гъвкавост, което често може да се
постигне по-ефективно, като се резервира всичко на едно място.
Дейностите по обезпечаването на летен туристически сезон 2023 в комплекса от
страна на „Слънчев бряг" АД всяка година са насочени в посока инвестиции за по-
голяма ефективност на бизнес операторите през сезона и комфорт за туристите.
Дружеството, собственик и оператор на инфраструктурата, извърши редица реновации
и подобрения в зона Изток на комплекса. Изградени са нови тротоарни настилки,
извършени са дейности по асфалтиране на улици във вътрешността на комплекса,
положена е нова маркировка, подменени се осветителни тела. Ремонтните дейности
обхванаха и крайбрежна алея, централна алея („Кубан"), улица „Първа", където са
възстановени и настилки до и около спирки на обществения транспорт. До хотелите
„Зефир", „Гларус", „Феникс", „Жерави", станцията на Министерски съвет, хотел
„Континентал", хотел „Барсело", КПП „Магура" са изградени нови тротоари и са
ремонтирани улици, както и е направено разширение на пътя зад хотел „Перла".
Инвестициите в инфраструктурата за летен туристически сезон 2023 надхвърлят 1.5
милиона лева. В това число влизат и редица дейности по озеленяване и
паркоподдържане, видеонаблюдение и подмяна на осветителни тела с
енергоспестяващи.
„Слънчев бряг" АД стопанисва и управлява инфраструктурата в зона Изток в комплекса
- алеи, улици, зелени площи, разположени на около 650 000 кв. м., собствена ВиК
мрежа, както и в зона Запад около 55 000 кв. м земя, в това число оранжерия и
складови помещения. „Слънчев бряг" АД не притежава туристически обекти – хотели,

заведения и други и не извършва туроператорска дейност. От 2011 г. няма
постъпления от инфраструктурни такси, а инвестициите в инфраструктурата са от приходи от собствена дейност.

Подкатегории