Заявления 2023

ОПИС ЗАЯВЛЕНИЯ

Образец № 1 - за стикери зареждане от доставчици;
Образец № 2 - за стикери зареждане на Крайбрежна алея;
Образец № 3 - такси инфраструктура;
Образец № 4 - такси местостоянка;
Образец № 5 - автобуси за туристи;
Образец № 6 - ползване Синя зона туроператори/турагенти;
Образец № 7 - инфраструктура и местостоянки файтони
Образец № 8 - абонамент паркоместа;
Образец № 9 - инфраструктура триколки, велосипеди, АТВ, голф колички;
Образец № 10 - местостоянкитриколки, велосипеди, АТВ, голф колички;
Образец № 11 - реклама с МПС
Образец № 12 - за тротоарно право – маси, щендери и др.;
Образец № 13 - за обиколен тур;
Образец № 14 - за краткосрочни музикални и др. прояви;
Образец № 15 - за сезонно ползване за забавни, музикални и др. прояви;
Образец № 16 - за атракциони на Централна и Крайбрежна алея;
Образец № 17 - за атракциони на вътрешни алеи и просстранства;
Образец № 18 - за прибираеми РИЕ – табели;
Образец № 19 - за художествена и приложна дейност;
Образец № 20 - за фотографска дейност;
Образец № 21 - за продажба промишлени стоки, аксесоари и др.;
Образец № 22 - за разполагане витрини и фризери за сладолед;
Образец № 23 - за заснемане, фирмени мероприятия, събития и др.;
Образец № 24 - за сезонно ползавне за рекламно-промоуторска дейност;
Образец № 25 - за краткотрайнарекламно-промоуторска дейност – флаери и др.;
Образец № 26 - за краткотрайна рекламно-промоуторска дейност с маса;
Образец № 29 - за почасово ползване на заседателна зала в Административната сграда за мероприятия;
Образец № 30 – на наем на помещение;
Образец № 31 - за РИЕ - хоругви, табели, пана и др.

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД