Общо Събрание

Материали за редовно ОСА на 29-06-2022г. от 11ч.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протокол от Извънредно ОСА от 09.03.2022г.

Материали към протокол на ИОСА от 09.03.2022г.

Моля, изтеглете прикачения файл

Материали за извънредно ОСА на 09.03.2022г.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Материали РОСА от 19.06.2021

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протокол от РОСА на 19-06-2021г

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протокол ИОСА 30.09.2020

Моля, изтеглете прикачените файлове.