Решение 25 за избор на изпълнител на застрахователни услуги 1.11.2018

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за определяне спечелил търга за сграда,,Божур''и дворно място.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за изпълнител на услуги на крайбрежна - северен участък

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за изпълнител на услуги на крайбрежна -южен участък

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение на Изп.директор за застрахователни услуги

Моля, изтеглете прикачените файловете.