Решение №6/02.02.2024г. за резултати от търг за наем на паркинг ,,Магура''.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение №5 /02.02.2024г. за резултати от търг за наем на паркинг,,Синя зона - пред х-л Централ''.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 3/11.01.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на паркинг ,,Синя зона – пред х-л ,,Централ‘‘.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 4/11.01.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на паркинг ,,Магура‘‘.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 2/09.01.2024г. за резултати от търг за наем на паркинг ,,Орион‘‘.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 1/09.01.2024г. за резултати от търг за наем на паркинг ,,Централен‘‘

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 54/13.12.2023г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на паркинг ,,Орион‘‘.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 53/13.12.2023г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на паркинг ,,Централен‘‘

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Смяна на Директор за връзки с инвеститорите в ,, Слънчев бряг‘‘АД.

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Решение № 52/23.11.2023г. за резултати от търг за наем на 3 броя терени за РИЕ- билбордове.

Моля, изтеглете прикачените файловете.