Решение № 53/12.04.2021г. за търг за наем на 3 бр.РИЕ - билборд - пакет № 14, в к.к.Слънчев бряг - изток

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 52/12.04.2021г. за търг за наем на 4 бр. РИЕ - билборд - пакет № 13, в к.к.Слънчев бряг - изток

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 58/12.04.2021г. за резултати търг за наем на сграда бивша Оранжерия с площ 816 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протоколно решение на одитен комитет от конкурс за избор на независим одитор

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 49/08.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на паркинг пред хотел Перла с площ 717 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 48/07.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на складово помещение № 5 с площ 210 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 47/07.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на помещение № 16 с площ 14,20 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение №46/07.04.2021г. на ИД за резултат търг за наем на складово помещение №1 с площ 225 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 44/06.04.2021г. за резултати от търг за наем на складово помещение №1 с площ 352 кв.м. в УПП

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение за заплащане наемната цена на паркинг Поморие

Моля, изтеглете прикачения файл.