Решение № 92/18.07.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на открита площ- терен от 50 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 91/18.07.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на складово помещение № 7, с площ 185 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 90/17.07.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на сграда със застроена площ 132 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 89/17.07.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на позиция/терен за разполагане на РИЕ до паркинг ,,Фрегата''.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 88/17.07.2024г. за откриване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 30 кв.м. за разполагане на 5 бр. павилиони.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 87/02.07.2024г. за резултати от търг за наем на Апартамент 15, находящ се в гр. Бургас.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 85/02.07.2024г. за резултати от търг за наем на Апартамент 9, находящ се в гр. Бургас.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 84/02.07.2024г. за резултати от търг за наем на 2 бр. РИЕ- пилони, разположени на Централна алея.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 83/02.07.2024г. за резултати от търг за наем на 11 бр. позиции за търговски обекти, всеки с площ 5,80 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 82/28.06.2024г. за резултати от търг за наем на 12 бр. открити пространства (терени) за разполагане на банкомати (АТМ- устройства).

Моля, изтеглете прикачения файл.