Отчети 2020

Годишен финансов отчет 2020

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2020

Моля, изтеглете прикачения файл.

Тримесечен отчет за трето тримесечие на 2020

Моля, изтеглете прикачения файл.

Тримесечен отчет за второ тримесечие на 2020

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2020

Моля, изтеглете прикачените файловете.