Решение № 89/23.12.2022г. на ИД за търг за наем на сграда ресторант Палма, с площ 425 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 88/23.12.2022г. на ИД за търг за наем на сграда с площ 5050 кв.м. - оранжерия

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 87/23.12.2022г. на ИД за търг за наем на 2 броя РИЕ - пилони в к.к.Слънчев бряг - изток

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 86/23.12.2022г. а ИД за търг за наем на стая № 301 в бивше общежетие Лале, с площ 15,30 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 85/23.12.2022г. на ИД за търг за наем жилище в гр.Бургас - две стаи 61 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 84/23.12.2022г. на ИД за търг за наем на паркинг Оазис с площ 780 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 82/20.12.2022г. на ИД за търг за наем на 19 броя РИЕ - позиции терени и билбордове в к.к.Слънчев бряг - изток

Моля, изтеглете прикачения файл.