Решение № 85/28.04.2021г. на ИД за резултати търг поднавесно пространство 160 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 83/28.04.2021г. на ИД за резултати конкурс наем склад със ЗП 50кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Протокол от заседание на одитния комитет на ,,Слънчев бряг''АД

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 79/26.04.2021г. за резултати търг за наем на 2 броя РИЕ - билбордове

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 78//26.04.2021г. на ИД за резултати търг за наем на 3 броя РИЕ - билбордове

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 77/23.04.2021г. на ИД за резултати конкурс за наем на складово помещение 86 кв.м.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 74/19.04.2021г. за резултати търг паркинг "Магура"

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 73/19.04.2021г. за резултати търг метални клетки 1 и 2

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 72/19.04.2021г. за резултати търг паркинг "Фрегата 2"

Моля, изтеглете прикачения файл.

Решение № 71/19.04.2021г. за корекция на допусната явна фактическа грешка в Решение № 51/12.04.2021г. за търг за наем на 4 РИЕ

Моля, изтеглете прикачения файл.