Общо Събрание

Протокол от редовно ОСА на 28.06.2023г.

Моля, изтеглете прикачения файл.